Sociale veiligheid
Met sociale veiligheid wordt een cultuur bedoeld waarin medewerkers elkaar open feedback kunnen geven en elkaar durven aan te spreken op gedrag, zonder dat daar negatieve consequenties aan verbonden mogen zijn. Medewerkers moeten zich veilig voelen.
Indien er zich wel zaken voordoen die niet goed aanvoelen met een bepaald persoon, dan is het belangrijk dat hierover met de vertrouwenscontactpersoon contact wordt opgenomen.

De vertrouwenscontactpersoon van Hof van Kijk-Uit voor medewerkers, vrijwilligers en deelnemers is Josta Zijlstra: jostazijlstra@hotmail.com

Landzijde, de organisatie waar de deelnemers aan verbonden zijn, heeft een vertrouwenscontactpersoon voor de deelnemers, vrijwilligers en medewerkers. Vertrouwenspersoon op afroep: Telefoonnummer: 06 – 57 53 75 20 (9.00 tot 17.00 uur, ma t/m vr) of via email: vpquasir@quasir.nl  

Voor de vrijwilligers is er via Vrijwilligers Informatiepunt een vertrouwenscontactpersoon:
Zita Onderwijzer, zonderwijzer@socius-md.nl, centrale nummer van Socius 088-8876900. Voor meer informatie klik dan hier

Tijdens het intake gesprek zullen de procedures van het Meldprotocol met je besproken worden. 

De algemene gedragscode beschrijft het gewenste gedrag en het professioneel handelen. In de gedragscode naar de deelnemers staat beschreven wat wel of niet gewenst en grensoverschrijdend gedrag is en hoe er dan gehandeld dient te worden door de vrijwilliger of medewerker. 

Dit alles is opgesteld om een zo veilig mogelijke sfeer te creëren waarin ieder zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien.