Filosofie

Al bij het krieken van de dag komen de eerste werkers naar Hof van Kijk Uit.  Ze nemen de tijd.

Tijd om elkaar te begroeten en met aandacht te luisteren naar wat gedeeld wil worden. Bij het genot van een dampende kop koffie of thee, wordt het werk van de dag besproken. Dat is elke keer anders. En de werkers spelen zelf ook een belangrijke rol in het bepalen van hun activiteit voor die dag.

Mensen met een beperking, uiteraard: Elk mens heeft beperkingen. Maar ieder mens hoe beperkt ook, heeft het vermogen om  iets bij te dragen. Hoe klein dat ook is: dat helpt je tot mens te maken. Je wordt gezien en gewaardeerd, Maar je ziet het ook in de ander: zelfrespect en respect voor een ander worden als basis voor meer-mens-zijn.

De filosofie van de mensen van het Hof van Kijk Uit is gebaseerd op vertrouwen, Op het serieus nemen van de ander met al zijn mogelijkheden en eigen aardigheden. Tijd voor echte aandacht, de mogelijkheid om te doen waar je hart ligt en te overwinnen wat je tegenzit.

Trefwoorden zijn:

•Verhalen: Verhalen van mensen, verhalen over moeilijkheden die overwonnen worden, verhalen over het leven.

Het oude Jachthuis is  omgebouwd naar een gezellig theehuis, dat aan alle eisen voldoet. Oude kozijnen en luiken zijn onder leiding van een deskundig ambachtsman vakkundig opgeknapt en het ademt de sfeer van vroeger.

Elk seizoen wordt in de moestuin gewied en geschoffeld. De nieuwe plantbedden worden gespit en geëgaliseerd. Zorgvuldig geselecteerde oude groente – en aardappelrassen worden in de verse akkertjes gepoot. In de zomer zijn er volop aardbeien en bessen te vinden.

Alles ademt de sfeer van een klein, gemengd boerenerf begin vorige eeuw. Alle aspecten van het toenmalige landleven zijn hier terug te vinden. De mensen doen geduldig en onverstoorbaar wat gedaan moet worden.

Het decor van een rijke overweldigende natuur. De elementen die vruchtbaarheid en groei kunnen bepalen, maar waar grillige weersomstandigheden ook een geduchte tegenkracht kunnen betekenen. De rol van de mens in het grotere perspectief.

•Verbeelden: waar mogelijk wordt het gewone productieve werk afgewisseld of zelfs geïntegreerd met creatieve uitingen. Hoe kun je iets moois maken, maar ook hoe kun je iets mooier maken: de zin van schoonheid.

•Natuur beleven: als onderdeel van het werk, maar ook als doel om meer van de natuur te weten en te begrijpen. Ervaren wat het in-de-natuur-zijn met je doet.

hofvankijkuit_filosofie_01
hofvankijkuit_filosofie_02