Stichting Hof van Kijk Uit

Fiscaalnummer 851486988

Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901NV Castricum
0251-673657
info@hofvankijkuit.nl

IBAN: NL95 RABO 0135 0791 87

Stichtingsbestuur:

Jan Zijlstra
Ton de Haan
Kees Weijer
voorzitter/penningmeester
secretaris
bestuurslid


Doelstelling:

Het doel van Stichting Hof van Kijk Uit is:

  • Exploiteren van een leer- zorgbedrijf voor horeca, groenonderhoud, dierverzorging en creatieve dagbesteding.
  • Integratie van mensen met een zorgvraag in de samenleving
  • Bieden van een opleiding en passende werkzaamheden aan mensen met een zorgvraag
  • Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:

De stichting Hof van Kijk Uit streeft naar openingstijden van 5 en het liefst 7 dagen per week. Het aanbod van het aantal deelnemers met een beperking is hier leidend in.  In 2015 zal de WMO van de gemeente Castricum van grote invloed kunnen zijn op het invullen van deze wens. Het Hof van Kijk Uit zal kleinschalig blijven om de gemoedelijke sfeer en rust in de prachtige natuurlijke omgeving te handhaven.


Beloningsbeleid:

Op dit moment heeft de stichting 1,9 fte in vaste dienst voor de exploitatie en begeleiding van de deelnemers met een beperking. Vrijwilligers werkzaam in de horeca krijgen een door de belastingdienst toegestane vergoeding per uur.


Verslag uitgevoerde activiteiten:

De stichting Hof van Kijk Uit is sinds juni 2012 operationeel. Er is toen gestart met horeca activiteiten en in september 2012 meldden de eerste deelnemers zich voor de dagbesteding. Met een groot aantal vrijwilligers is afgelopen jaar gewerkt aan de verwezenlijking van het Duinatelier. Het Duinatelier is voorzien van een houtkachel en centrale verwarming.  Iedere donderdag en vrijdag worden daar deelnemers begeleid met het creëren van allerlei artikelen die bezoekers kunnen kopen. In totaal komen iedere week tien deelnemers voor een dagbesteding bij het Hof van Kijk Uit voor activiteiten in de horeca, atelier of in de duin- en moestuin.

 

Vertrouwenspersoon:

Zoals bij ieder bedrijf, is er ook bij Hof van Kijk Uit een vertrouwenspersoon aangesteld en dit is voor diegenen die dit nog niet weten Ton de Haan. Ton werkt al enkele jaren als vrijwilliger bij Hof van Kijk Uit en is daarbij ook lid van het bestuur van de Stichting Hof van Kijk Uit. Wij werken met heel veel verschillende mensen en ook bij ons kunnen zaken voorkomen die ongewenst zijn in de omgang met elkaar.

Indien je een vervelende ervaring hebt gehad of je ziet zaken die ongehoord zijn, dan is Ton de aangewezen man om in vertrouwen te nemen. Mocht je iets willen melden, schroom niet het kan veel problemen oplossen en voorkomen.

Ton de Haan
06 – 3737 6983