Stichting Hof van Kijk-Uit

Fiscaalnummer 851486988

Hof van Kijk-Uit
Oude Schulpweg 4
1901NV Castricum
0251-673657
info@hofvankijkuit.nl

IBAN: NL95 RABO 0135 0791 87

 

Stichtingsbestuur:
Voorzitter/penningmeester    – Jan Zijlstra
Secretaris                              – Ton de Haan
Derde bestuurslid                  – vacant

 

Doelstelling:

Het doel van Stichting Hof van Kijk-Uit is:

  • Exploiteren van een leer- zorgbedrijf voor horeca, groenonderhoud, dierverzorging en creatieve dagbesteding.
  • Integratie van mensen met een zorgvraag in de samenleving
  • Bieden van een opleiding en passende werkzaamheden aan mensen met een zorgvraag
  • Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Beleidsplan:

De stichting Hof van Kijk-Uit streeft naar openingstijden van 5 en het liefst 7 dagen per week. Het aanbod van het aantal deelnemers met een beperking is hier leidend in. Hof van Kijk-Uit zal kleinschalig blijven om de gemoedelijke sfeer en rust in de prachtige natuurlijke omgeving te behouden.

 

Beloningsbeleid:

Begin 2020 had de stichting 2,6 fte’s in vaste dienst voor de exploitatie en begeleiding van de deelnemers met een beperking. Vaste medewerkers vallen onder de CAO horeca. Vrijwilligers die werkzaam zijn in de horeca krijgen de maximale door de belastingdienst toegestane vrijwilligersvergoeding per uur.

 

Verslag uitgevoerde activiteiten:

Door de coronacrisis was Hof van Kijk-Uit met goedkeuring van het UWV, genoodzaakt enkele vaste medewerkers en alle oproepkrachten per 1 november te ontslaan. In de zomerperiode van 2020 was het mogelijk om de horeca met uitsluitend het terras te exploiteren. Tijdens de eerste lockdown periode werd, vanuit hun thuissituatie aan de deelnemers geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te blijven. De begeleiders van Hof van Kijk-Uit hielden tijdens die periode contact met de deelnemers via Zoom of de telefoon. Meerdere m.n. oudere vrijwilligers vonden het om gezondheidsredenen tijdens de coronacrisis niet verantwoord om naar Hof van Kijk-Uit te komen en haakten af. Tijdens de tweede lockdown periode mochten de deelnemers wel komen voor hun dagbesteding. Het voornemen is om in 2021 te starten met koffie to go om binding met de gasten te houden en de deelnemers die graag in de horeca werken een passende dagbesteding te bieden. Naast de moestuin heeft Hof van Kijk-Uit de mogelijkheid gekregen om een permacultuurtuin oftewel voedselbos aan te leggen. Ongeveer 19 deelnemers komen een of meerdere dagen per week naar Hof van Kijk-Uit voor activiteiten in het atelier, in het duinterrein, de moestuin en het afgelopen jaar zeer beperkt in de horeca.

 

Financiële verantwoording:

Overzicht winst- en verliesrekening Stichting Hof van Kijk-Uit over 2020.

Vertrouwenspersoon:

Zoals bij ieder bedrijf, is er ook bij Hof van Kijk-Uit een vertrouwenspersoon aangesteld en dit is voor diegenen die dit nog niet weten Josta Zijlstra. Wij werken met heel veel verschillende mensen en ook bij ons kunnen zaken voorkomen die ongewenst zijn in de omgang met elkaar.

Indien je een vervelende ervaring hebt gehad of je ziet zaken die ongehoord zijn, dan is Josta de aangewezen persoon om in vertrouwen te nemen. Mocht je iets willen melden, schroom niet het kan veel problemen oplossen en voorkomen.

Josta Zijlstra: jostazijlstra@hotmail.com