Wandelroute - Slag bij Castricum

Lengte 3.7 km Regio Noord-Kennemerland Gebied Noordhollands Duinreservaat / Duinen bij Castricum

Algemeen Het duinterrein bij Castricum wordt gekenmerkt door de uitgestrekte eikenbossen, die oorspronkelijk zijn aangeplant voor exploitatie als eikenhakhout. De bomen werden met tussenpozen van 20 tot 30 jaar omgehakt om de bast, die veel looizuur bevat, eraf te kloppen en te verkopen aan leerlooierijen.

Het overblijvende tak- en stamhout werd vooral afgenomen door bakkers als brandstof voor hun ovens. Na de komst van synthetisch looizuur was de bast niet meer nodig, werd er niet meer gekapt en groeide het hakhout uit tot veelstammige stoven.

Weer later zijn deze stoven ‘op één gezet’ (één stam werd gespaard, de rest verwijderd) en ontstond een zogenaamd spaartelgenbos.

Deze 150 jaar oude bossen met een rijke ondergroei van kruiden en kamperfoelie, vormen een schoolvoorbeeld van ‘duineikenbos’. Tussen de bossen ligt ook een groot perceel struweel: meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, duindoorn en vogelkers. In het voorjaar bloeien deze bomen en struiken uitbundig en lijkt er een symfonieorkest te klinken als de vele nachtegalen hun stem laten horen. Infiltratie In de jaren vijftig van de vorige eeuw is in het open duingebied een infiltratiesysteem aangelegd om voorgezuiverd Rijnwater een verdere zuivering te doen ondergaan.

In de duinbodem werd dit water bacterie- en virusvrij en kreeg het een gelijkmatige temperatuur, Daarna werd het weer opgepompt om het na te zuiveren tot drinkwater. Bij een ingrijpende renovatie van het infiltratiegebied rond 1990, konden ook biologen en boswachters hun ideeën inbrengen. Zo ontstond een prachtig gebied met ruimte voor natuur in vele vormen. Vogels profiteren daar nog het meest van, zoals goed te zien is vanuit de vogelobservatiehut “Boetje van onze Kees”.

De Zanderij De Zanderij is al tientallen jaren in gebruik als teelland voor ondermeer bolgewassen. Veel “bijgoed”, als crocussen, scilla’s, blauwe druifjes, sneeuwroem, anemonen en andere dwerggewasjes komen hier vandaan. Vanaf eind februari tot mei staan delen van de Zanderij in bloei in allerlei verschillende kleuren.

Kijk uit Tot in het begin van de vorige eeuw was “Kijk-Uit” hét verzamel- en beginpunt van de jachtpartijen die in de duinen plaats vonden. Er werden speciaal voor de jacht fazanten gefokt en losgelaten. Het huis zelf werd eind negentiende eeuw gebouwd in opdracht van jonkheer Gevers van Endegeest, toenmalig bezitter van het Heemskerker duin. Opvallend is dat aan de voorgevel van het huis een balkon ontbreekt.

Bunker Achter een stevig toegangshek, is de ingang van een bunker. Daar lag in de Tweede Wereldoorlog ook een tijdlang Rembrandt’s “Nachtwacht” opgerold te wachten op betere tijden. Er zijn ook voormalige bouwlandjes te zien. Langs de randen dringt de begroeiing op. Als er niet meer gemaaid wordt is het snel volgegroeid met duindoorn en andere struiken. Er staan in het oudere bos wat sparren bij een duinplasje. Dat plekje heet “Kerstavond”. De plas is ooit gegraven als drinkplaats voor wild.

Van de 1200 planten die behoren tot de Nederlandse flora komt maar liefst 60% in het Noordhollands Duinreservaat voor. Vogels gebruiken het duingebied op verschillende manieren. Zestig soorten zijn er het hele jaar aanwezig. Daarnaast is er nog een grote groep tijdelijke gasten die hier foerageren of rusten. Daarom zijn de duinen ook in trek bij vogelliefhebbers, die er jaarlijks minstens 200 soorten zien! Vogels zijn te zien in het infiltratiegebied en vanuit de vogelhut. De vos is het best vertegenwoordigde zoogdier in de duinen. Het aantal soorten muizen is divers, maar konijn, egel en eekhoorn zijn de meest geziene soorten. Ook padden, kikkers, salamanders en de duinhagedis zijn er thuis, net als vlinders en veel andere soorten insecten.

Startpunt Ingang Zanderij, achter station Castricum, langs de kaasfabriek, op de T-splitsing linksaf richting het duin

Parkeergelegenheid Bij startpunt route

Langs en bij de route kunnen interessante locaties aanwezig zijn op het gebied van natuur, cultuur, historie en recreatie. Daarnaast kunnen er locaties zijn waar u kunt eten, drinken of logeren. Deze locaties kunt u vinden op de interactieve kaart. Dit kunt u doen door onder het kleine kaartje te klikken op ‘gedetailleerde kaart’. De interactieve kaart beeldt de interessante locaties dan af als icoontjes, die men kan activeren door er op te klikken. Dit geeft dan toegang tot extra informatie over de betreffende locaties. U kunt hiermee ook zelf een kaart samenstellen, die u via de optie ‘vergroot kaart’ kunt uitvoeren als .gif file en vervolgens kunt opslaan op uw PC of afdrukken. Probeer het maar …

In herfst en winter kunnen delen van deze wandeling behoorlijk nat zijn! Honden toegestaan Honden zijn toegestaan, mits kort aangelijnd

Kosten Voor een overzicht van de toegangskaartsoorten, verkooppunten en bestelmogelijkheid van jaarkaarten via internet, ga naar www.pwn.nl/PuurNatuur/ErOpUit/Toegang/

Bron: www.natuurwegwijzer.nl

Huis van Hilde

Nieuw in de omgeving is het archeologisch centrum het Huis van Hilde. Bij het Huis van Hilde kunnen bezoekers de archeologische geschiedenis van Castricum en Noord-Holland zien. In het Huis van Hilde zijn losse tentoonstellingen te vinden die wisselen, maar het hart van het Huis van Hilde is de vaste tentoonstelling over de archeologie en de bewoningsgeschiedenis van Noord-Holland.

Je kunt er ontdekken hoe mensen vroeger leefden en hoe een archeoloog een heel mensenleven kan reconstrueren met wat er uit de grond komt. Leerzaam om met kinderen te bezoeken, maar daarnaast ook heel erg leuk.

Bron: Huis van Hilde

De Hoep

De Hoep is een prachtig bezoekerscentrum en vaak een vertrekpunt voor een bezoek aan de Castricumse duinen. Bij de Hoep kun je alles leren over water zuiveren, de Noord-Hollandse duinen en de aanleg hiervan.

In de speciaal aangelegde Hoeptuin kun je ervaren hoe het duinlandschap is ontstaan. Bezoek daarnaast de vlindertuin en de vogelobservatiewand voor een volledig beeld van het Noord-Hollands duin. Een extra leuk onderdeel bij de Hoep is de vaste interactieve tentoonstelling, die laat zien hoe de PWN het water zuivert.

Bron: De Hoep

Strandvondstenmuseum

Strandvonders zijn mensen die het strand afzoeken naar waardevolle en/of interessante spullen. Ze verschillen van strandjutters omdat de strandvonders netjes hun buit afdragen aan de gemeente. Castricum heeft een lange geschiedenis met strandvonders en er is dan ook in 1852 een wet gemaakt waarbij strandvonderij een legale bezigheid werd. In die tijd werden strandvonders ingezet om te helpen na een storm zodat de aangespoelde spullen niet gestolen werden. 1965 werd Thijs Bakker de Castricumse strandvonder. Hij heeft in een periode van 75 jaar (dus ook van zijn voorganger Piet Zonneveld) alle voorwerpen bewaard en de oorsprong en betekenis van de voorwerpen uitgezocht en gedocumenteerd. Deze unieke verzameling is tegenwoordig uitgebreid met vondsten van derden, educatieve films en vele anekdotes. Samen maakt dit het Strandvondstenmuseum zeker een bezoekje waard.

Bron: Strandvondstenmuseum