Stichting Hof van Kijk Uit

Fiscaalnummer 851486988

Hof van Kijk Uit
Oude Schulpweg 4
1901NV Castricum
0251-673657
info@hofvankijkuit.nl

Stichtingsbestuur:

Jan Zijlstra
Rob van Keulen
Ton de Haan
voorzitter/penningmeester
secretaris
bestuurslid


Doelstelling:

Het doel van Stichting Hof van Kijk Uit is:

  • Exploiteren van een leer- zorgbedrijf voor horeca, groenonderhoud, dierverzorging en creatieve dagbesteding.
  • Integratie van mensen met een zorgvraag in de samenleving
  • Bieden van een opleiding en passende werkzaamheden aan mensen met een zorgvraag
  • Het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Beleidsplan:

De stichting Hof van Kijk Uit streeft naar openingstijden van 5 en het liefst 7 dagen per week. Het aanbod van het aantal deelnemers met een beperking is hier leidend in.  In 2015 zal de WMO van de gemeente Castricum van grote invloed kunnen zijn op het invullen van deze wens. Het Hof van Kijk Uit zal kleinschalig blijven om de gemoedelijke sfeer en rust in de prachtige natuurlijke omgeving te handhaven.


Beloningsbeleid:

Op dit moment heeft de stichting 1,9 fte in vaste dienst voor de exploitatie en begeleiding van de deelnemers met een beperking. Vrijwilligers werkzaam in de horeca krijgen een door de belastingdienst toegestane vergoeding per uur.


Verslag uitgevoerde activiteiten:

De stichting Hof van Kijk Uit is sinds juni 2012 operationeel. Er is toen gestart met horeca activiteiten en in september 2012 meldden de eerste deelnemers zich voor de dagbesteding. Met een groot aantal vrijwilligers is afgelopen jaar gewerkt aan de verwezenlijking van het Duinatelier. Het Duinatelier is voorzien van een houtkachel en centrale verwarming.  Iedere donderdag en vrijdag worden daar deelnemers begeleid met het creĆ«ren van allerlei artikelen die bezoekers kunnen kopen. In totaal komen iedere week tien deelnemers voor een dagbesteding bij het Hof van Kijk Uit voor activiteiten in de horeca, atelier of in de duin- en moestuin.